webinar register page

Webinar - Chuẩn bị trước ngày thi IELTS
Buổi webinar hướng dẫn về qui trình diễn ra trong ngày thi IELTS và hướng dẫn sử dụng các tài liệu ôn tập từ Hội đồng Anh. Xin vui lòng điền thông tin vào các ô bên dưới để đăng ký tham gia buổi hướng dẫn.

Hiện tại Hội đồng Anh đã đóng đăng ký tham dự buổi tư vấn trực tuyến "Webinar - Chuẩn bị trước ngày thi IELTS" do số lượng thầy cô đăng ký đã quá giới hạn. Chúng tôi sẽ gửi đường link và tài liệu của chương trình đến các thầy cô trong ngày 16/6/2020. Các thầy cô có thể tham khảo thêm thông tin và các hướng dẫn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS tại https://bit.ly/huong-dan-ielts

Jun 15, 2020 06:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: British Council Exams Marketing.